'Yerli ve milli' Moody's nasıl çalışacak?

''Türkiye, yerli ve millî Moody’s kursa bile dünyada hiçbir banka ya da fon o kuruluşun ilan ettiği nota göre borç vermeye yanaşmaz. Bugünlerde yerden yere vurdukları Moody’s ve diğerlerinin yeri geldiğinde ABD’den Almanya’ya, Japonya’dan İngiltere’ye büyük ekonomilerin de notunu kırdıklarını unutmuş olabilirler.''
Semih Ardıç / Tr724

Türkiye’nin kredi notu Kosta Rika ile aynı (Ba2) kümeye düşünce Ankara’yı bir telaş aldı gitti. Moody’s’in Gülen Hareketi’nin talimatıyla böyle bir karar aldığını iddia edenler şimdi millî seferberlik safhasına geçti.
 
Türkiye’nin 2018 senesinde hem yerli hem de millî kredi derecelendirme kuruluşu olacak. Bundan sonra ikide bir notumuzu kıran Moody’s ve diğerleri düşünsün!

BANKA VE HOLDİNGLERİN ORTAKLIĞINDA KURULACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Moody’s’in siyasî saiklerle hareket ettiğinden emin vaziyette konuştu. Akben, cari açığın 2018 senesinin ocak ayında 7 milyar dolar artarak 51,5 milyar dolara yükseldiği bir gün mangalda kül bırakmadı.

Yakında gününü görecek Moody’s! Ankara’nın yedi düvele (!) nasıl cevap vereceğini BDDK Başkanı’nın beyanından öğreniyoruz. Millî Moody’s için kolları sıvayan hükûmet, ‘Halep oradaysa arşın Ankara’da’ diyecekmiş.

Akben’in anlattıklarından çıkan netice şu: Bankalardan, hatta önde gelen holdinglerden müteşekkil bir şirket tesis edilecek. Şirkette kimsenin payı yüzde 10’u geçmeyecek. Millî Moody’s tesis edilirken Kredi Kayıt Bürosu’nun (KKB) ortaklık ve işletme esasından ilham alınacak.

HÜKÛMET HAZRETLERİ BÖYLE BUYURDU

Fikrin makul olup olmadığına bakan yok. Hükûmet hazretleri nasıl buyurdu ise hür teşebbüs icabet edecek. Saray’ın talimatlarıyla işleyen serbest piyasanın perişan ahvalinde ötesini müzakere etmek hayli iddialı bir idealizm sayılıyor.

Hükûmet böyle bir adımdan ne murad edebilir? Madem kredi notu yükseltilmiyor, hatta çöp seviyesinin de altına indiriliyor, o halde kendi kendimize not vereceğiz, öyle mi? Bu kadar basitse 16 senelik Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) devr-i iktidarında bugüne dek niye beklendi?

Kur şirketi, ver AAA kredi notunu, gelsin ucuz döviz kredileri…

Kazın ayağı hiç de öyle değil.

BANKALAR KENDİ KENDİNE Mİ NOT VERECEK?

Bankalar da dışarıdan borç alıyor ve hepsinin bir kredi notu var. Nitekim Moody’s üç gün evvel 14 Türk bankasının notunu da düşürdü. Bankaların beraber kurduğu yerli Moody’s’in dönüp ortaklarına not vereceğin, bu notun da dünyada hüsnü kabul göreceğini düşünenlere şaşmamak elde değil.

BDDK Başkanı Akben, herhalde Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s gibi akıl hocalarının kendi kendine not verdiğini zannediyor.

Türkiye, yerli ve millî Moody’s kursa bile dünyada hiçbir banka ya da fon o kuruluşun ilan ettiği nota göre borç vermeye yanaşmaz. Bugünlerde yerden yere vurdukları Moody’s ve diğerlerinin yeri geldiğinde ABD’den Almanya’ya, Japonya’dan İngiltere’ye büyük ekonomilerin de notunu kırdıklarını unutmuş olabilirler.

Kredi notu verecek şirketi kurmak yetmez, dolar borcu verecek bir banknot matbaası da kurmak lazım!

KREDİ NOTU VERMEK O KADAR KOLAY DEĞİL

Kredi derecelendirme işi teknik, zor ve sabır isteyen bir ihtisas sahasıdır. Bu sahada söz sahibi olmak için bankaların, kamu maliyesinin, ödemeler dengesi verilerinin, hülâsa ekonominin belli bir keyfiyette olması şarttır. Not vermiş olmak için attığınız adımlar dünyada makes bulamaz.

Tek dünya markası bile çıkaramamış bir ekonomide millî Moody’s kurmanın Google’ın ara yüzünü apartıp ‘yerli arama motoru kurduk’ demekten farkı yoktur.

Motorunu Almanlardan dilendiğiniz tankın zırhına ‘ALTAY’ yazmakla ne kadar yerli tank imal edilmiş oluyorsa sıcak para için Londra’da fonların kapısında bekleyen Türkiye’nin kuracağı kredi şirketinin not açıklaması da o kadar etkili olacaktır.

Olağanüstü Hal’de mülkiyet hakkının Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) insafına terk edildiği bir ekonominin notu/itibarı ne kadar parlaksa milli Moody’s’in dünyadaki itibarı da o kadar parlak olacaktır.

Hamaset ekonomisi ile sadece kendimizi kandırıyoruz o kadar.

13 Mart 2018 15:21
DİĞER HABERLER