Bitir ki Ya Rab! Oruç ayıdır oruç yasak, Kur'an ayıdır Kur'an yasak...

 • Bahattin Karataş
 • Bahattin Karataş
  19 Haz 2017 19:08
  Dua davettir, dua içinden çıkılmayan bela ve musibetten kurtaracak Kadiri Külli Şey'e davettir.. Dua ilticadır.. Dua acziyetin itirafıdır.. Dua, kendini sıfırlama ve herkese, her şeye gücü yetene sığınmadır.. Dua, bittim tükendim Allah'ım tut elimden diye yakarış ve yalvarıştır..

  Dua İbrahim olup nemrudun ateşinden Allah'a sığınmadır.. Dua haliliyetin düğmesine dokunma, berdu selama mazhariyettir..

  Dua İbrahim'in (as) irşad ve tebliğe çıkarken Hacer anamızın bizi kime bırakıyorsun ya İbrahim? nidasına Allah'a emanettir. 

  Dua ateşe atılırken dosta itimattır. Cibril'in seni kurtarayım ya İbrahim!. Niye O beni görmüyor mu diye dostu tercihtir.?

  Halil olup dostunun adını duymaya varını yoğunu fedadır..

  Dua İsmail'in boğazındaki bıçağa teslimiyet ve Allah'a itimattır..

  Dua Yunus olup gece karanlık deniz dalgalı, balığın karnında Sen'den başka kimsem yok ya Rab! Gören, duyan ve bilene arzuhaldir.

  Dua Yusuf'un kuyudaki ümit ve teslimiyeti, dua iftiraya uğrarken onu fitneden tezkiye edecek Rabb'e tevekküldür.. Zindanda herkes unutsa da onu unutmayacak olana halini havaledir.. 

  Dua Musa'nın Firavun'un kıstırması karşısında çaresiz kalınca Rabbim bana mutlaka çıkar yol gösterir" diye kulun Rab'den intizarı ve denizin yarılmasıdır..

  Evet dua Habbab'ın Meta Nasrullah feryadıdır.. Dua Bilal'in Ahad Ahad iniltilerine, mazlumiyet ve mağduriyetine Rabbisi'ni davetidir.

  Dua dostun dosta" La tahzen İnnallahe meana" tavsiyesi.. Dua Fatma'nın babasına yapılanlara ağlaması ve ağlama kızım Allah babanı heder etmeyecek diye tesellisidir..

  Hz Muhammed'in (as) duasıdır ki her şeyin ondan dolayı yaratılmasıdır. Yine Onun duasıdır ki insanın ve kainatın ölüp ebedi hayat, cennet ve cehennemin yaratılmasıdır..

  Duanız olmasaydı ne öneminiz vardı? Diye yaratılış gayesi..

  Şimdilerde dua, Allah'ım bütün bu Hazeratın mesaibine muztar kaldık.. Kapılar bir bir yüzümüze kapandı.. Esbab bilkülliye sükut etti. Senden başka gören duyan ve bilenimiz yok. Olsa da acıyanımız yok ya Rab! Kimse bize acımıyor, engin rahmetine sığındık. Bahtına düştük.. Kovma bizi kapından ne olur, biz senin tasmalı kullarınız.

  Ya Rabbi kapıda polis bekleyip de doğumundan hemen sonra derdest edilen masum ve mahcup boynu bükük annelerimiz hürmetine,

  Ya Rabbi nezarette tek başına doğum yaptırılıp kimsesiyle görüştürülmeyen annemiz hürmetine,

  Ya Rabbi tutuklu annesinin simasını unutan yavrumuz hürmetine,

  Ya Rabbi cezaevinde doğan ve annesiyle aylar geçiren gün yüzü görmeyen oyuncaklardan bile mahrum yavrularımız hürmetine, 

  Ya Rabbi bebeğinden ayırdıklarından sütlerini toprağa sağan acılı annelerimiz hürmetine,

  Ya Rabbi babasının resmine abanıp öpen ve baba! baba! diyen bebekler, Ya da anne babayı aldıktan sonra meydanda tek başına konulan herşeyden habersiz masum yavrumuz hürmetine,

  Ya Rabbi anne ve babayı götürürlerken orada kalakalan engelli çocuklarımızın çaresiz el kol hareketleri hürmetine, 

  Ya Rabbi ziyaret edilmesin diye 1291 km. mesafeye konulan biçare mazlum ve mağdur eşler hürmetine, 

  Ya Rabbi kendi bakımını yapamadığı halde eşi alınan sakat bacımızın feryadu figanı hürmetine bitir bu işi..

  Ya Rabbi bu işe mal mülküne tahdit koymayan, bakımını yapan oğlundan da ayırdıkları için perişan 90'lık hacı Mustafa hürmetine,

  Ya Rabbi kelepçeli ellerini kaldırıp fotoğrafçılara çekin çekin bu bizim için şereftir diyen kanser hastası hacıbaba hürmetine,

  Ya Rabbi İlaç verilmediği için vefat eden yavrular, kanserden ve bakımsızlıktan vefat eden bacılarımız ve kardeşlerimiz hürmetine,

  Ya Rabbi şimdiye kadar bütün servetini ve mal varlığını nesil kurtulsun diye gözünü kırpmadan senin yoluna feda eden şimdi de orda burda bulaşıkçılık, işportacılık ve pazarlamacılık yapan, veren el iken alan el durumuna düşen holding sahibi abilerimizin teslimiyet ve tevekkülleri hürmetine.. Bitir artık bu zulmü ya Rabbi..

  Ya Rabbi ceza evlerinde binlerce bacı ve kardeşlerimiz bebeklerimizin feryadu figanları, işkencelerde inim inim inleyen mazlumlarımızın iniltileri ile, onları her gün ziyaret edip teselli veren kainatın Sultanı Efendisi, halifeleri ve ashabı hürmetine seni çağırıyor sana yalvarıyor, senden diliyor ve senden dileniyoruz ne olur bu zulmü bitir ya Rab! Bitir ya Rabbi..

  Bitir ki ramazandır, teravih yok.. İftar yok, sahur yok.. Bitir ki oruç ayıdır, oruç yasak! Bitir ki Kur'an ayında Kur'an yasak. Kur'an suç aleti, seni çağırma saatleridir ya Rab! Cevşen yasak, dua yasak..Ya Azizu ya Cebbar, ya Kahhar!.. Bittik ya Rab, bu cevru cefayı bitir artık..

  Biz kadir kıymetin bilemedik..Sen bize Kadir gecesiyle bir ömür kıymet biçtin. Kadir gecesi hürmetine onda nazil olan Kur'anın hürmetine Efendimiz'e gelen nübüvvet hürmetine ne olur bitir ya Rab!.

  Allah'ın yanında hatırınızı ve yerinizi bilmek istiyorsanız Allah'ın sizin yanınızdaki hatırına, kadr ve kıymetine bakınız.. Kadir gecesi topyekün söz verelim hep beraberce yırtınırcasına delicesine kapısına dayanalım Rabbi'mizin.. Bahtına düştük dayanamıyoruz artık bitir bu zulmü ya Cebbar ya Kahhar ya Azizuz üntikam diyelim..

  Yaşamak istiyorsanız yaşatmaya bakınız. Diri kalmak istiyorsanız can olun can veriniz. Ölmek istemiyorsanız, renk atmak, çürümek, partallaşmak istemiyorsanız hizmet ediniz.. Kömürleşmek, çer çöp olmak istemiyorsanız Allah yolunda koşturun, cehd ve gayret edin..

  Efendimiz (sas) 'Bir zaman gelecek kurtlar sofrasına döneceksiniz, kurtlar sizi yiyecekler.. Yemeyenleri de çağıracaklar gelin yiyin diyecekler.. Neden ya Rasulüllah o gün çok mu az olacağız? Hayır çok olacaksınız ancak Allah yolunda cihadı ve hizmeti terk edeceksiniz, dünyaya inhimak edeceksiniz. Selin sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Düşmanlarınızın kalbinden mehabetinizi kaldıracak ve kalplerinize vehn koyacak. Nedir o ya Resulüllah! Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Mümince duruşunuzu, heybet ve şecaatınızı kaybedeceksiniz, zaaflarınız olacak.. Dünya zevkine dalıp ölümden korkup her şenaat ve denaeti kabullenip ve boyun büküp çıkarınıza secde edeceksiniz'

  Dünya İslam'la tanışmayı bekliyor.. İnsanlık sizden himmet hizmet bekliyor..Gelecek günlerde denge unsuru olmamanın ataletten başka geçerli bir sebebi yoktur. Kötü dost dünyada İslama ciddi merak uyandırdı.. Elimizi çabuk tutup doğru İslamı ve İslamdaki doğruluğu efal ve ahlakımızla temsil edelim inşaallah..

  Bu günler kâr günleri kazanmaya bakalım bire bin, bire yedi yüz, bire yetmiş bin kâr günleri bu günler dua yakarış günleridir.. Bize bakan yönüyle ümitlerin tükenip Allah'ın sonsuz Kuvvet ve Kudretiyle yeniden varoluş, diriliş günleri ve kışın son çırpınışları, yepyeni bir baharla yepyeni bir dünyaya kanatlanma günleri...

  Bahattin Karataş

  19 Haz 2017 19:08