Varlık barışı getiren AKP, yurtdışına para çıkışını durdurmak için yasa çıkarttı

Hükümetin yurt dışına para çıkaranlarla ilgili yeni düzenleme yaptığı öğrenildi.
Erdoğan’ın “Yurt dışına para kaçıranları affetmeyiz” çıkışının ardından, hükümetin bu konuda çalışma başlattığı belirtiliyor. İthalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına para kaçıranlara, kaçırılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesileceği öne sürülüyor.

AKP'nin yayın organı Sabah gazetesindeki habere göre Türk Parasını Koruma Kanunu’nnda yeni düzenlemeler yapıldı.

Mevcut düzenlemede ithalat, ihracat gibi işlemlerde para kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlara getirmekle yükümlü oldukları ve kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedeli kadar idari para cezası öngörülüyor. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması durumunda verilen ceza yarı oranında indiriliyor.

Yeni düzenleme ile yurt dışına para çıkaranlara, kaçırılan kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40’ı oranında idari para cezası uygulanacak. Fiil teşebbüs aşamasında kalırsa ceza yarıya inecek.

250 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI

Söz konusu kanuna dayanılarak faaliyet izni veya yetki belgesi almadan ticari faaliyette bulunanlara da 50.000 liradan 250.000 liraya kadar idari para cezası verilecek. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştirildiği iş yerindeki tüm faaliyetler bir aydan altı aya kadar, tekrarı halinde ise sürekli olarak durdurulacak. Kabahatin konusu yabancı paraysa idari ceza hesaplanırken Merkez Bankası’nın döviz satış kuru dikkate alınacak.

Yasaya aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde ikramiye verileceği ve verilecek ikramiyenin miktarına ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldıran madde geri çekildi. Ayrıca, idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasından vazgeçildi.
16 Mayıs 2018 12:44
DİĞER HABERLER