• İmsak
  03:22
 • Sabah
  05:25
 • Öğle
  13:12
 • İkindi
  17:10
 • Akşam
  20:48
 • Yatsı
  22:39

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Tevhid; vahdet kökünden, bir kılma, bir sayma, Allah’ı birleme, “Lâ ilâhe illallah” hakikatine inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp durma mânâlarına gelir. Sofîye ıstılahında tevhide, bu mânâların yanında; yalnız Bir’i görme, Bir’i bilme, Bir’i söyleme, Bir’i isteme, Bir’i çağırma, Bir’i talep etme ve O’ndan başkasıyla olan münasebetlerini de hep O’na bağlama, her şeye O’ndan ötürü alâka duyma anlamları da yüklenmiştir. Başından sonuna kadar Kur’ân-ı Kerim’in her tarafında tevhid mazmununun bir nabız gibi attığı görülür. Hak dostları, Yüce Kelâm’ın rehberliğinde her yönüyle “tevhid” konusuna vurguda bulundukları manzum ve mensur eserler yazmışlardır ki bunlara genelde “tevhîdnâme” denilegelmiştir. Fethullah Gülen Hocaefendi tarafından yazılan, gönülden bir yakarışla her şeyi Allah'tan bekleme ve isteme adına muazzam bir duadır. Hocaefendinin okunmasını ve dinletilmesini tavsiye ettiği Tevhitnağme duasının Fethullah Gülen Hocaefendi'nin kaleme aldığı Tevhidname duasını Mehmet Ali Şengül MC TV'de okudu.
19 Haz 2017 19:21
WEB TV