Enflasyon maaş zamlarını eritti

TÜİK’in resmi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, çalışanlara ve emeklilere yapılan maaş zamları, gıda, su, enerji, ulaşım ve temizlik ürünlerindeki fiyat artışları karşısında eridi.

Tüketici Hakları Derneği (THD) çalışanlarla emeklilerin gerçek enflasyon karşısında ne düzeyde fakirleştiğini hesapladı.

TÜİK’in resmî verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre, hem çalışanlar hem de emeklilere yapılan maaş zamları, vatandaşın gelirinin büyük bölümünü kapsayan gıda, su, enerji, ulaşım ve temizlik ürünlerindeki fiyat artışları karşısında eridi.

Gıdada, vatandaşın en çok kullandığı 51 temel ürünün fiyatı son bir yıl içerisinde yüzde 23.4 zamlandı. Son bir yılda şebeke suyunun 1 metreküp fiyatı da yüzde 11.45 zamlandı. Aynı dönemde mutfak tüpünün fiyatı yüzde 14.5, bir litre benzinin fiyatı yüzde 14.7, LPG dolum ücreti yüzde 16.7 ve 1 litre mazotun fiyatı da yüzde 19.2 arttı. Son bir yılda, temizlik ürünlerinden sabunun fiyatı yüzde 77.2, tuvalet kâğıdının fiyatı yüzde 19.2 zamlandı.Mayıs 2016 ila Mayıs 2017 arasındaki bir yıllık dönemde asgarî ücretlinin yıllık maaşına yüzde 7.92 zam yapıldı. Aynı dönemde emekli işçinin maaşı yüzde 8.53, memurun maaşı yüzde 8.14, emekli memurun maaşı da yüzde 8.14 zamlandı. THD, son bir yılda asgari ücretlinin yıllık maaş artışının 107.91 TL, emekli işçinin maaşının 134.18 TL, çalışan memurun yıllık maaşının 221.65 TL ve emekli memurun yıllık maaşının da 127.02 TL arttığını hesapladı.

48 MİLYON YOKSUL VAR

THD, asgarî ücretin, açlık sınırı olan 4 kişilik ailenin yalnızca gıda harcamalarına giden 1.529 TL’nin altında kaldığını, çalışan ve emekli olan işçi ve memurların maaşlarının ise yoksulluk sınırı olan 4.979 TL’nin altında kaldığını belirtti. THD, nüfusun yüzde 20’den fazlasının yani yaklaşık 16 milyon kişinin açlık sınırının altında kaldığını, yüzde 60’dan fazlasının, yani yaklaşık 48 milyon kişinin de yoksulluk sınırının altında yaşadığını tespit etti.
18 Haziran 2017 10:13
DİĞER HABERLER