Bu duaya amin der misiniz?

Mazlumun iniltisini dindir ya Rabbi!
DR ALİ DEMİREL - SAMANYOLUHABER.COM 

Dünyanın dört bir tarafında mazlum ve mağdurlar inim inim inliyor. Zalimlerin zulmü çoktan arşa uzandı. Ama Rabbimiz’in inayeti sadece zalimin zulmüne değil aynı zamanda mazlumun ve mazlum tarafında olanların duruşuna bağlı. Bu vesileyle mazlumun yanında olan güzel insanlar kulluk performanslarını bir kere daha gözden geçirmeliler.
Zulme maruz kalan sinelerin ağızlarından dökülen ortak bir cümle vardır: Allah var, gam yok! Bu cümle mazlum bir mümine ne de çok yakışıyor. Çünkü böylesi bir mümin çok iyi biliyor ki, her şey O’ndan. 

Yine bu samimi cümle O’na olan engin sevgi ve itimadın bir ifadesi. Zira bütün sevgilerin en başında Allah sevgisi vardır, sevgiyi de yaratan O’dur, en büyük sevgimiz O’nadır.
Rabbimizi gönülden seviyoruz. O bize can verdi, kan verdi, akıl verdi, fikir verdi, rızık verdi, hayat verdi, hakkı hakikati bulabilmemiz için Peygamber gönderdi, kitap indirdi.
O’na minnettarız

Evet, Cenâb-ı Hakk’ı samimiyetle seviyoruz. O, tövbelerimizi kabul eden, günahlarımızı bağışlayandır.
O, settâru’l-uyûbdur, ayıplarımızı, noksanlarımızı, hatalarımızı, eksiklerimizi örtendir.
O, bize merhamet edendir, merhametlilerin en merhametlisidir.
O, bizi sırat-ı müstakime hidayet edendir, gönüllerimizi İslâm’ın nûruna açandır.
Bizi insan olarak yaratan, bize müminlik şerefini bahşeden Rabbimize ibadet eder, ancak O’ndan yardım dileriz, lütuf ve ikramına eriştirdiği sevdikleri seçkin kullarının yoluna bizi de iletmesi, şer güçlerin karanlık işlerinden de uzak tutması için O’na dua ederiz.
Öyle ise cuma gününü vesile kılarak bütün mazlumlar için O’na dua dua yalvaralım mı?

Bu duaya amin der misiniz?

Ey kudreti sonsuz, merhameti nihayetsiz, bütün âlemlerin yegâne sahibi yüceler yücesi Rabbimiz! Dünyanın dört bir tarafındaki zalimler mazlumlara karşı zulümlerini artırdıkça artırıyorlar. “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” hazinelerinin tek sahibi Sensin; mutlak güç ve otorite yalnız Senindir.
Ne olur Yüce Mevlâmız, düşmanlık hisleriyle oturup kalkan, mazlum ve masum insanların aleyhinde sürekli komplo üstüne komplo kuran kimselerin düşmanlık hislerini kalplerinden söküp at ve bütün duyma, görme ve idrak kabiliyetlerini topyekün insanlığın hayrına olabilecek istikamete çevir. Biz, onların yapmak istedikleri kötülükleri, vermek istedikleri zararları, kurdukları tuzakları, komploları ancak Senin yardımınla def edebiliriz. 
Bu haddini bilmez insaf yoksunu kimselerin ellerini kollarını bağla.. ayaklarına prangalar vur.. mazlumların aleyhinde kullandıkları ne kadar yol-yöntem, imkan ve malzeme varsa hepsini ellerinden çekip al.. menfur emellerine ulaşmalarına fırsat verme!
Ey güç ve kuvvetin yegâne sahibi olan yüce Allahımız! Biz ise Senin zayıf, âciz ve muhtaç kapıkullarınız. Zayıf ve âcizleri Senden başka kim koruyup kollayabilir ve ihtiyaçlarını giderebilir! Ne olur, salih kullarını sevindirdiğin gibi bizi de sürpriz lütuflarınla sevindir ve üzerimizdeki nimetlerini tamamla!
Ey her şeye gücü yeten Rabbimiz! Bizleri her türlü tehlikeden koru muhafaza eyle. Bizi her daim sev, sevdir ve sevindir ya Rabbi!
Âmin!.. Âmin!.. Âmin!..

TWİTTER : @aliihsandemirel

11 Ocak 2019 15:53
DİĞER HABERLER